دوره های آموزشی

دوره اصول و فنون مذاکره

اصول مذاکره
25
آگوست, 2019

آزمون” اصول و فنون مذاکره “شایستگی در حوزه گردشگری است که شامل مفاهیم از قبیل تعاریف و مفاهیم پایه مذاکره ،به کار گیری احکام گفتگو و فنون مذاکره ، به کار گیری اصول و مراحل مذاکره و تکنیک های مذاکره می باشد . دوره آمادگی این آزمون 24 ساعت آموزشی می باشد .
این آزمون شامل چه مباحثی می شود ؟
✓ ارتباط و انواع آن
✓ اصول تعهد و توافق درمذاکره
✓ به کارگیری فنون ارتباط درمذاکره
✓ چگونگی برقراری ارتباط
✓ به کارگیری سطوح مختلف مذاکره
✓ الگوهای رفتاری
✓ به کارگیری استراتژی ها و تاکتیک ها در مذاکره
✓ چگونگی مدیریت جلسات درمذاکره

محتوای دوره

زمان: 10 هفته

برنامه درسی خالی است

امتیاز ها

0.0

0 امتیاز

5 ستاره
0%
4 ستاره
0%
3 ستاره
0%
2 ستاره
0%
1 ستاره
0%