دوره های آموزشی

گردشگری

Gardeshgariomomi
14
آگوست, 2019

آزمون “راهنمای عمومی گردشگری ” آزمونی در حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های :کلیات و مفاهیم گردشگری ،بررسی ویژگی های جغرافیای ایران ،بررسی ویژگی های تاریخی ایران ،بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط آن با مردم شناسی ،بررسی روحیات ملل ، بررسی صنایع دستی و معماری ایران از دیدگاه گردشگری ، سخنوری و فن باین ، الگوهای رفتاری بین المللی ، قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری ، بررسی راهنمای محلی و راهنمای طبیعت گردی در ارتباط است . دوره های آمادگی این آزمون به صورت 330 ساعت آموزشی همراه با بازدید مکان های تاریخی می باشد .

محتوای دوره

زمان: 10 هفته

برنامه درسی خالی است

امتیاز ها

0.0

0 امتیاز

5 ستاره
0%
4 ستاره
0%
3 ستاره
0%
2 ستاره
0%
1 ستاره
0%