قوانین و شرایط پذیرش

1. حداقل سن
حداقل سن مجاز برای گرفتن مدارک بین المللی سازمان فنی حرفه ای کشور 12 سال می باشد . در شرایط سنی زیر 12 سال زبان آموزان می توانند فقط برای آزمون های بین المللی دانشگاه کمبریج معرفی شوند .
2. دوره آموزشی
دوره های آموزشی طبق استاندارد معرفی شده از طرف سازمان فنی و حرفه ای کشور شامل میانگین 100 ساعت آموزش 90 دقیقه ای می باشد که نسبت به تعداد نفرات ،سطح و سن زبان آموزان متفاوت می باشد .
3. هزینه دوره
هزینه دوره نسبت به سطح مورد نظر متفاوت می باشد
4. تعداد زبان آموزان
کلیه دوره ها به صورت خصوصی و نیمه خصوصی با تعداد حداکثر 8 نفر برگزار می شود .
5. عدم حضور در کلاس
زبان آموزان موظف هستند عدم حضور خود را در کلاس تا قبل از شروع کلاس اطلاع دهند و تعداد جلسات غیبت منوط به شرکت کردن در کلاسهای خصوصی و پرداخت هزینه تا قلب از شروع جلسه بعدی الزامی می باشد .
6. پرداخت هزینه
پرداخت هزینه به صورت نقدی و اقساط می باشد امکان بازگشت هزینه پس از برگزاری جلسه اول تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نمی باشد.
7. تعطیلات
تمامی تعطیلات اعلام شده توسط دولت در برنامه آموزشی لحاظ شده است و تمامی کلاسها در این تعطیلات برگزار نخواهد شد .
8. شرایط دیگر
تایید ثبت نام از طرف بخش آموزش تنها با تحویل کامل مدارک شناسایی و دریافت کامل هزینه ثبت نام امکان پذیر میباشد . مسئولیت زبان آموزانی که به هر دلیلی کارت حضور و غیاب خود را اعمال نمیکنند برعهده خود زبان آموز می باشد . مسئولیت اشیاء و وسایل گم شده بر عهده آموزشگاه نمی باشد . تعیین مربی در هر دوره برعهده مدیر آموزش می باشد . عکس ها و فیلم های تبلیغاتی به هدف اشتراک گزاری در شبگه های اجتمای گرفته می شوند . در صورتی که تمایلی به اشتراک گذاری ندارید می توانید در زمان ثبت نام در فرم خود عدم رضایت خود را اعلام کنید .